CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐỨC VINH
MST: 0311193770
ĐT: 0938288876-0915877739-02866864566. Web:  Ducvinhsolar.vn

TT Nội dung Công suất
hệ (Kwp)
Số Lượng
Tấm Pin
Loại Tấm Pin
Canadian
Diện Tích
lắp tấm pin (m2)
Inverter ( Hãng) Đơn Giá Nhân công:

Đơn Giá Nhân công bóc tách : lắp đặt đấu nối hoà lưới áp dụng hệ áp mái tôn.
Riêng lắp dựng hàn nối khung kèo sẽ tính chi tiết riêng đối với từng dự án công trình cụ thể khi đã khảo sát thực tế.

Trung Bình/ Kwp
1 Hệ Áp Mái 5 Kwp 5,340 12 Mono CS3W-445MS 33.6 15,000,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 1 triệu/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
2 Hệ Áp Mái 7 Kwp 7,120 16 Mono CS3W-445MS 44.8 15,000,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 1 triệu/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
3 Hệ Áp Mái 10 Kwp 9,790 22 Mono CS3W-445MS 61.6 15,000,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 1 triệu/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
4 Hệ Áp Mái 15 Kwp 15,130 34 Mono CS3W-445MS 95.2 14,700,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 900K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
5 Hệ Áp Mái 20 Kwp 19,580 44 Mono CS3W-445MS 123.2 14,700,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 900K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
6 Hệ Áp Mái 25 Kwp 24,920 56 Mono CS3W-445MS 156.8 14,700,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 900K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
7 Hệ Áp Mái 30 Kwp 29,815 67 Mono CS3W-445MS 187.6 14,500,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 900K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
8 Hệ Áp Mái 35 Kwp 34,710 78 Mono CS3W-445MS 218.4 14,500,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 900K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
9 Hệ Áp Mái 40 Kwp 40,050 90 Mono CS3W-445MS 252 14,500,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 800K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
10 Hệ Áp Mái 45 Kwp 45,390 102 Mono CS3W-445MS 285.6 14,300,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 800K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
11 Hệ Áp Mái 50 Kwp 49,840 112 Mono CS3W-445MS 313.6 14,300,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 800K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
12 Hệ Áp Mái 55 Kwp 55,180 124 Mono CS3W-445MS 347.2 14,300,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 700K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
13 Hệ Áp Mái 60 Kwp 59,630 134 Mono CS3W-445MS 375.2 14,300,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 700K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
14 Hệ Áp Mái 65 Kwp 64,970 146 Mono CS3W-445MS 408.8 14,000,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 700K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
15 Hệ Áp Mái 70Kwp 70,310 158 Mono CS3W-445MS 442.4 14,000,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 700K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
16 Hệ Áp Mái 75 Kwp 74,760 168 Mono CS3W-445MS 470.4 14,000,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 700K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
17 Hệ Áp Mái 80 Kwp 80,100 180 Mono CS3W-445MS 504 13,900,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 700K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
18 Hệ Áp Mái 85 Kwp 85,440 192 Mono CS3W-445MS 537.6 13,900,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 700K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
19 Hệ Áp Mái 90 Kwp 89,890 202 Mono CS3W-445MS 565.6 13,900,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 700K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
20 Hệ Áp Mái 95 Kwp 95,230 214 Mono CS3W-445MS 599.2 13,900,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 650K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
21 Hệ Áp Mái 100 Kwp 99,680 224 Mono CS3W-445MS 627.2 13,800,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 650K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
22 Hệ Áp Mái 200 Kwp 200,250 450 Mono CS3W-445MS 1260 13,500,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 600K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
23 Hệ Áp Mái 300 Kwp 299,930 674 Mono CS3W-445MS 1887.2 13,300,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 550K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
24 Hệ Áp Mái 400 Kwp 399,610 898 Mono CS3W-445MS 2514.4 13,100,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 550K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
25 Hệ Áp Mái 500 Kwp 500,180 1124 Mono CS3W-445MS 3147.2 13,000,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 550K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
26 Hệ Áp Mái 600 Kwp 599,860 1348 Mono CS3W-445MS 3774.4 12,800,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 550K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
27 Hệ Áp Mái 700 Kwp 700,430 1574 Mono CS3W-445MS 4407.2 12,600,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 550K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
28 Hệ Áp Mái 800 Kwp 800,110 1798 Mono CS3W-445MS 5034.4 12,400,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 550K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
29 Hệ Áp Mái 900 Kwp 899,790 2022 Mono CS3W-445MS 5661.6 12,400,000 Imars, Sofar, Growatt, Sungrow, Huawei, JFY-TECH… 550K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
30 Hệ Farm 1000 Kwp 1,000,360 2248 Mono CS3W-445MS 6294.4 12,200,000 ABB, Emerson, SMA, Power one… 500K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi
31 Hệ Farm 2000 Kwp 1,999,830 4494 Mono CS3W-445MS 12583.2 12,000,000 ABB, Emerson, SMA, Power one… 500K/ Kwp hệ áp mái không làm khung kèo nổi